Zásady ochrany osobních údajů na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679

b-creative products s.r.o.

1. Společnost b-creative products s.r.o. , se sídlem Húskova 678/45, IČ: 06437893, DIČ: CZ06437893zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u spisová značka C 102087 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 102087 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává následující osobní a další údaje a rozhodnutím zakoupit u nás produkt či službu s tím, souhlasíte:

Správce shromažďuje, uchovává a zpracovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací (např. administrační systém, Excel, notebook) nebo v tištěné podobě (faktury, daňové doklady) na zabezpečeném místě. Veškeré osobní údaje, které Správci poskytnete, jsou zabezpečeny běžnými postupy a technologiemi. Není však objektivně a 100% možné zcela zaručit bezpečnost zpravovaných osobních údajů. Zabezpečení však Správce kontroluje a aktualizuje. Správce prohlašuje, že podnikl jemu veškerá známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Dále je představen přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

     Hlavním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky.

Ze zákona nebo se jedná o oprávněný zájem, což umožňuje Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 v článku 6, a to v případech, kdy:
• zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné)
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (kupříkladu daňové zákony a povinnosti)
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (přímý marketing a zasílání newsletterů stávajícím zákazníkům (§ 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti), analytika návštěvnosti našich stránek, zajištění bezpečnosti webu)

Ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu není potřeba aktivní souhlas. Proto Správce nevyžaduje při objednávce produktů či služeb zakliknutí souhlasu. Informace o Zpracování osobních údajů je však Správce povinen sdělit, takže v objednávkovém formuláři máte větičku“ Beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů.“

3. Délka zpracování osobních údajů

Správce zpracovává údaje po dobu potřebnou k vyřízení objednávky a její reklamaci a následně po dobu dalších 10 let, pro evidenci plnění například vedení účetnictví. Tyto údaje musí Správce zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu.

Váš email bude Správcem zpracován po dobu 3 let za účelem zasílání newsletteru tj. přímé marketingové komunikace (za účelem oprávněního zájmu § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti )

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Třetími stranami (zpracovateli), které mohou mít přístup k osobním údajům, dle povahy poskytované služby a neposkytují je třetím osobám:

jejichž služby Správce využívá, aby mohl vyřídit objednávky, fungoval web a plnil zákonem stanovené povinnosti.

v případě vybraných kurzů dále lektorka Mgr. Alena Dostálová IČ: 04359925

5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo

​​Proti zpracování Vašich osobních údajů se můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@b-creative.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

6. Google Analytics a cookies

Google Analytics,je webová analytická služba poskytová společností Google Inc. Tato služba používá "cookies"( v případě Google Analitics se jedná o cookies třetích stran) textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu používání webových stránek, pamatují si například nastavení jednotlivých uživatelů. Informace vytvářené cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.
 Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči; Pokud to však uděláte nebudete pravděpodobě moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách.
 Služba Google Analytics je prováděna v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Informace o Přehledu ochrany osobních údajů pak zde https://policies.google.com/?hl=cs. Zprcováváme pouze TECHNICKÉ cookies, nezbytné pro funfgování webu.

 

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám k marketingovým účelům.

Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

PŘIJÍMÁM
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.