Vážení zákazníci, objednávky expedujeme 1x týdně, obvykle ve středu. Děkujeme za pochopení.

Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ

Celodenní kurz je zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny Vám budou také karty MYTHOS. Uváděné kazuistiky a příklady jsou zejména ze školního prostředí, vzhledem ke zkušenostem lektorky. U práci s kartami COPE se dostanete také k tématu krizové intervence a terapeutické práce .

  • Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Naučíme vás používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Metoda byla použita například po zaplavení tsunami na Haiti, po zemětřesení v Turecku, ve vojenských konfliktech v Izraeli apod.  Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.
  • Naučíme vás využívat rovněž KARTY S PŘÍBĚHY při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur, formulování zakázky, poznávání jeho životního scénáře a způsobu vztahování se k sobě a druhým. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství (ne v  tomto kurzu), individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.
  • Při práci s KARTAMI MOŘE EMOCÍ se dozvíte, jak navázat kontakt s dětským klientem, jak ho naučit identifikovat vlastní emoce a emoce druhých. Karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Těmto kartám je věnováno nejméně času z celého kurzu.

Kurz je určený školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center, sociálním pracovníkům a také studentům psychologie v magisterském studiu, případně pracovníkům jiných profesí, ale s psychoterapeutickým výcvikem. Prosím respektujte, že kurz není určen alternativním terapeutům, lidem s ekonomickým vzděláním bez výcviku či pedagogům. Z kurzu není pořizován záznam.

 

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (www.ior.sk)

 

Cena: 2500 Kč

 

Termín: 7. 10. 2024

Čas: 9.00 -16.00 hod (8 vyučovacích hod)

 

Místo: Zoom online

 

Přihlášky: ZDE (POUZE NÁHRADÍCI)

Zpět do obchodu