Workshopy a kurzy

 

 

 

Lektorské a terapeutické pomůcky b-creative a jejich zakladatelka byly oceněny  v Národní ceně kariérového poradenství

 
 
 
 

 

 

                        Naše kurzy nejsou akreditovány.                                Rádi je pro Vás uspořádáme i v jiném městě. 

Přihlašte se na vzdělávací akce pořádané v Brně. 

COVID opatření - na kurz kunaný naživo prosím přineste potvrzení o očkování, test antigenní ne straší 48 hod nebo PCR ne starší než 72 hod, případně si doneste vlastní samotest, který provedete na místě. 

 • Drobné občerstvení (voda, sušenky, ovoce, káva, čaj) je zahrnuto v kurzovném.
 • Součástí kurzu jsou také tištěné studijní materiály.
 • Informace ohledně konání/nekonání obdržíte cca 3 týdny před kurzem
 • STORNO PODMÍNKY: Po úhradě kurzovného je částka nevratná, můžete však za sebe poslat náhradníka. Kurzovné se hradí předem dle instrukcí v informačním mejlu,  který obdržíte cca 3 týdny před kurzem. Platba kurzovného probíhá obvykle 14 dní předem. V případě, že bude kurz z důvodu nemoci lektora zrušen, kurzovné Vám vrátíme do 5 dnů od plánovaného termínu kurzu. V případě, že je méně než 6 platících účastníků, je kurz zrušen, nejpozději 7 dní před plánovaným termínem.  

      1) Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/MYTHOS

Celodenní kurz je zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny Vám budou také karty MYTHOS.

 • Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Naučíme vás používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Metoda byla použita například po zaplavení tsunami na Haiti, po zemětřesení v Turecku, ve vojenských konfliktech v Izraeli apod.  Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.
 • Naučíme vás využívat rovněž KARTY S PŘÍBĚHY při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur, formulování zakázky, poznávání jeho životního scénáře a způsobu vztahování se k sobě a druhým. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství, individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.
 • Při práci s KARTAMI MOŘE EMOCÍ vás naučíme, jak navázat kontakt s dětským klientem, jak ho naučit identifikovat vlastní emoce a emoce druhých. Karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Seznámíte se s využitím karet při práci rodinou, školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).
 • Do práce s ostatními kartami se dostaneme také k tomu, jak využít karty MYTHOS při kontraktování.

Kurz je určený školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center, sociálním pracovníkům a také studentům psychologie, případně pracovníkům jiných profesí, ale s psychoterapeutickým výcvikem. Prosím respektujte, že kurz není určen alternativním terapeutům, lidem s ekonomickým vzděláním bez výcviku či pedagogům.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.

Termín: 14.02 .2022 

Čas: 9.00 -16.00 hod

Místo: ONLINE (ZOOM)

Přihlášky: ZDE

Cena: 2500 Kč

2) Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet - INTERAKTIVNÍ  WEBINÁŘ ONLINE

Nabízíme Vám příležitost zažít společně kariérové poradenství online s využitím našich karet b-creative. Interaktivní seminář, na kterém se budete poznávat s využitím obrázkových KARET S PŘÍBĚHY. Dozvíte se také o využití karet SILNÉ STRÁNKY a SVĚTEM HODNOT v kariérovém poradenství. V neposlední řadě najdou své místo emoce a prožitky se zapojením karet MOŘE EMOCÍ a ŽIVOT JE ŽIVOT. 

Interaktivní webinář, na kterém se budete věnovat sami sobě, ale nahlédnete také do organizace ONLINE kariérového poradenství. K tomu všemu využijeme naši online webovou aplikaci s kartami, takže si vyzkoušíte i práci s ní a odnesete si nejeden nový zážitek.

 • Seminář proběhne na platformě ZOOM.
 • Teorie bude nezbytné minimum. Kurz není věnován metodice a procesu kariérového poradenství, nýbrž ukázce aktivit,  které můžete použít online i offline.
 • Aktivity s kartami budou probíhat ve velké skupině i podskupinkách, což i online prostředí umožňuje.
 • Nabízené aktivity a příklady budou z kariérového poradenství, ale analogicky je můžete využít v jiném prostředí.
 • Lektorka je ze Slovenska, tudíž výklad bude "po slovensky". 
 • Přístupy do appky jsou v ceně kurzu.
 • Účastníci mají nárok na slevu na tištěné karty i balíček app (20 či 100) přístupů 50 Kč.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří s prací s kartami začínají, ale i pro ty, kteří už je znají, ale chtějí s nimi přejít do online prostoru. Kurz je určen zejména pro kariérové poradce, ale zvídavé pomáhající „nepsychology“ samozřejmě také vítáme.

Termín: středa 20.10. 2021

Čas: 14.30 – 18.00

Místo: ONLINE (ZOOM)

Cena: 950 Kč

Přihlášky:  ZDE

Lektorka: Zuzana Záhradníková

Zuzana provází lidi na jejich cestě za ideálním povoláním. Spolu s klienty objevuje zahradu jejich vrozených talentů, silných stránek, životních hodnot a zkušeností, tak aby byli v práci spokojení a šťastní. Vydělávat si totiž tím, co nás nejvíc baví, je úžasné.  Řídí se mottem: „Pokud budeme rozvíjet slabé stránky, budeme průměrní, pokud budeme rozvíjet silné stránky, budeme výjimeční.“ A jak sama říká: "Uvědomila jsem si, že díky kartám se mnohem snadněji seznámím s klientem, otevírá mi to brány do hodnot, postojů, či vzorců chování klienta. Jsou skvělým nástrojem při práci ve skupině i individuálně. Častokrát karty rozvážou jazyk i tomu nejzarytějšímu introvertovi.

Je členkou Rady Sdružení pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry na Slovensku. Přes 15 let působila v mezinárodním prostředí, posledních 5 let na pozicích Senior manažerka, lektorka a mentorka pro kariérovou ​​změnu. Vedla rozvojový modul pro klíčové talenty s potenciálem na lídra. Kariérně připravovala maminky v rámci projektu ZPĚT PO MATEŘSKÉ. Pomáhá různým věkovým skupinám, ale její srdcovkou jsou střední školy. Její rukama už prošlo přes 200 gymnazistů. Přes 5 let se věnuje kariérovému poradenství a pracuje pravidelně s kartami. Stejnou dobu poskytuje i školení softskills ONLINE formou.

3) KARIÉRKO S JOBBKORT : sebezkušenostní kurzík s Magdou

Pokud pracujete s dětmi a dospívajícími, třeba na škole jako školní psycholog či kariérový poradce, jsou pro vás a vaše klienty JOBBKORT skvělou volbou. Nabízíme Vám příležitost zažít společně v příjemné atmosféře kariérové poradenství s využitím těchto karet, ale také zapojíme pro rozšíření aktivit karty SILNÉ STRÁNKY nebo KARTY S PŘÍBĚHY. Stavět budeme zejména na přístupu Thomase Dienera a ukážu Vám možné propojení na některé z aktivit, které jsem se u něj naučila.

Budete pracovat ve dvojicích a skupinkách. Základem je tedy sebezkušenost a hlubší seznámení se s kartami, abyste měli po skončení to správné odhodlání pustit se do práce se svými klienty.

Karty pro účast na kurzu nepotřebujete, a to ani pro online variantu. Pracovat budeme s naší webovou aplikací. Obě varianty kurzu jsou rovnocenné.

Minimální počet 6 osob.

 • Účastníci mají nárok na slevu na tištěné karty i balíček app (20 či 100) přístupů 50 Kč.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří s prací s kartami začínají nebo jim Jobbkort leží málo využívané v šuflíku. Kurz je určen zejména pro kariérové poradce, ale zvídavé pomáhající „nepsychology“ samozřejmě také vítáme.

Termín NAŽIVO:  bude vypsán

Termín ONLINE: pátek 8. 10. 2021 ZRUŠENO

Čas: 8.30 - 12.30

Místo: ZOOM

Přihlášky: 

Cena: 1100 Kč

Lektorka: Mgr. Magda Shymon

Jsem autorkou karet b-creative, ale především jsem povoláním psycholožka, věnuji se terapii a kariérnímu poradenství, kde využívám koučovací přístup. Jsem členkou Sdružení pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry v ČR. Mým nejběžnějším klientem je vysokoškolský student či zaměstnanec, zkušenosti mám i dospělými. S dětmi jsem pracovala jako školní psycholog a v rámci projektů zaměřených na kariérové poradenství pro střední školy. Mám za sebou výcvik v rodinné systemické terapii, gestalt terapii a kratší výcviky v NLP a systemickém koučování. Hodně mne ovlivnil také přístup Thomase Dienera.

4) SETKÁNÍ S KOUZLEM OH KARET: Sebezkušenostní seminář s Magdou

Karty OH (název je ve smyslu AHA) jsou celosvětově rozšířené a více než 15 let používané projektivní asociativní karty. Na jejich tvorbě se podílela řada umělců, které jejich autor, psychlog Moritz Egetmeyer, oslovil. Všechny OH karty, které máme v nabídce si budete moct na kurzu prohlédnout a vyzkoušet si sami na sobě, jak se s nimi pracuje. Minimálně jednu techniku. Použijeme i verbální karty, které jsou přeloženy do češtiny a možná jste ještě neměli příležitost objevit jejich potenciál v kombinaci s kartami obrázkovými. Vyzkoušíte si práci se "slepou" volbou karet i tou záměrnou.

S kartami RESILIO a COPE si uděláme výlet k tématice stresu a jeho zvládání, pouze však prakticky, s teorií to nebudeme přehánět. Se sadami PERSONA A PERSONITA  zavítáme do rodinné tématiky. S MYTHOS si povyprávímě příběh. INUK a OH KARTY nás dovedou k dalším osobnějším tématům.

Budete pracovat ve dvojicích a skupinkách. Základem je tedy sebezkušenost a hlubší seznámení se s kartami, abyste měli po skončení to správné odhodlání pustit se do práce se svými klienty. Budete mít příležitost si prohlédnout všechny karty vydavatelství OH, i ty které nejsou v nabídce. 

Karty pro účast na kurzu nepotřebujete.

Minimální počet 6 osob.

Kurz je vhodný pro ty, kteří s prací s kartami začínají, chtějí si zkusit práci s nimi na sobě, sdílet s ostatními. Kurz je určen zejména pro psychology a terapeuty a nealternativní pomáhající profesionály

Termín:  sobota 6.11. 2021 

Čas: 09.30 - 16.30 (45 min pauza na oběd)

Místo: Brno-bude upřesněno

Cena: 1400 Kč (zaváděcí, bude 2400 Kč)

Přihlášky: ZDE

Lektorka: Mgr. Magda Shymon

Jsem autorkou karet b-creative, ale především jsem povoláním psycholožka, věnuji se terapii a kariérnímu poradenství, kde využívám koučovací přístup. Mám za sebou dlouholetý výcvik v rodinné systemické terapii a také gestalt terapii a kratší výcviky v NLP a systemickém koučování. Jsem členkou Sdružení pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry v ČR. Mým nejběžnějším klientem je vysokoškolský student či zaměstnanec, zkušenosti mám i dospělými. S dětmi jsem pracovala jako školní psycholog a  v rámci projektů zaměžených na kariérové poradenství pro střední školy.  Hodně mne ovlivnil také přístup Thomase Dienera.

   5)   Kurz podpory RESILIENCE - psychické odolnosti dětí a dospělých: zážitkový workshop práce s terapeutickými kartami

Workshop je vhodný absolvovat, pokud máte již zkušenost s prací s kartami. Je složený z aktivit zaměřených na podporu resilience dětí, adolescentů a dospělých prostřednictvím využití terapeutických karet. Při práci využijeme terapeutické karty MOŘE EMOCÍ, Truhlice minulosti, Resilio a Resilience, Metafora ženské a mužské identity a párové karty Tandoo. Účastníci absolvují sebezkušenost s terapeutickými kartami – ukázka práce při vytváření vztahu, kontraktování, sebepoznávání a vyjadřování přání a potřeb dítěte, adolescenta či dospělého, při budování sebepodpory a odolnosti. Základní teorie bude předána prostřednictvím prezentace a zbytek zážitkovou formou (80% kurzu). Práce s klientem je založena na konceptech gestalt terapie, narativní terapie, KBT a pozitivní psychologie. Všechny druhy karet však lze využít v individuální a skupinové práci, v poradenství, v osobnostním rozvoji vybrané i v kariérovém poradenství.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.  (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.


Cena: 1600 Kč 
Termín: 

Místo konání: Brno střed - bude upřesněno

Přihlášky: 

Kurz je určen psychologům, psychoterapeutům, sociálním a speciálním pedagogům, pracovníkům krizových center, výchovným poradcům a koordinátorům primární prevence, ale i učitelům.

6) Základní kurz práce s herním pískovištěm: terapie hrou v písku

Herní pískoviště má mnohostranné využití při práci s lidmi. Je velmi užitečnou technikou pro navázání kontaktu, pro získání vhledu, uvědomění si situace názorným způsobem, pro hlubší terapeutickou práci a sebepoznání. Umožňuje dostat se hravou a příjemnou formou k jádru věci. Hodí se pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, případně ve skupině (např. školní kolektiv). Je vhodná pro práci s jakýmkoliv klientem. Na základě opakované zpětné vazby došlo v rámci tohoto základního kurzu k navýšení počtu hodin, aby bylo více času pro sebezkušenost a nácvik. Po inspiraci z lektorčiné účasti na dalším výcviku práce s pískem, je kurz doplněn o práci se symbolem, která je předstupněm k samotné práci s terapeutickým herním pískovištěm.

V rámci základního kurzu získáte tyto znalosti:

Termín: 20.-21.10. (ZRUŠEN) - další termín bude vypsán až v roce 2022
Cena: 3290 Kč
Místo konání: Brno - Františkánská 6
Přihlášky:

 

Kurz je určený psychologům a psychoterapeutům, studentům psychologie, kteří pracují či plánují pracovat terapeuticky.

KURZ JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ. CENA BUDE NAVRŽENA INDIVIDUÁLNĚ.

Lektorka: Mgr. Lenka Tříletá, psycholožka a terapeutka (www.portabrno.cz).

Pracovala v krizovém centru, nyní pracuje v Dětské nemocnici, provozuje soukromou praxi a externě spolupracuje s Debrou ČR poskytující poradenství pro lidi s nemocí motýlích křídel.  Pracuje s dětmi, rodinami i dospělými. Poskytuje krizové intervence, psychologické poradenství, systematickou terapii i diagnostiku. Také se věnuje lektorování pro Institut celoživotního vzdělávání a pro b-creative. Absolvovala výcvik pro systematickou Gestalt psychoterapii a nyní absolvuje Solution focus, komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení. Má absolvovaný kurz krizové intervence, systemické práce s dětmi a mnoho dalších.

  Dotazy ke kurzům či přihlášky zasílejte na: kurzybcreative@gmail.com nebo na čísle 778 845 221

 

      

     

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.